Tiên Thảo Cao đã được thử nghiệm lâm sàng thành công trên người đã có tiền sử các bệnh về xương khớp ít nhất từ 10 năm trở lên qua sự theo dõi nhiều năm mà không bị tái phát lại, gây có tác dụng phụ, hay bất kể sự kích ứng nào của cao.